Andliga Principer grupp

Under ett tillfälle á 2 timmar varje månad så har vi ett seminarium via Zoom där vi kommer att diskutera ett utav princip-paren.

Det kommer att vara en kortare föreläsning, diskussioner i en mindre grupp och diskussion i stor grupp. Det kan bli olika övningar eller aktiviteter som passar de aktuella principerna.

Vi kommer att följa den svenska översättningen utav Craig Nakkens bok ”Att hitta din Moraliska Kompass”.

Hitta din Moraliska Kompass av Craig Nakken

Tider och Principer

Dömande/Öppenhet – Onsdagen 17 januari kl. 15:00

Orättvis/Rättvis – Onsdagen 21 februari kl. 15:00

Vägran att lära sig/Visdom – Onsdagen 14 mars kl. 15:00

Egensinne/Villighet – Onsdagen 18 april kl. 15:00

Perfektionism/Framstående – Onsdagen 23 maj kl. 15:00

Cynism/Tacksamhet – Onsdagen 13 juni kl. 15:00

Anmälan och Information

Seminariegruppen är till för de som har gått Nystart och vill fördjupa sig i de Andliga principerna.

Pris: 200:- per semiarium. Faktureras i efterhand om du deltog i det aktuella seminariet.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Inför varje seminarium, ca en vecka innan, kommer du att få ett mail med information med länk till Zoom och hur du gör för att avanmäla dig från fortsatt deltagande.