Skam, Skuld och Beroende

SJÄLENS LÄNGTAN –  workshop för behandlare om skam, skuld och beroende

Äntligen! Nu är det dags för nästa skamkurs för behandlare, där du får möjlighet att lära dig mer om skam – både andras och din egen – och samtidigt få användbar teori och konkreta verktyg att som behandlare arbeta med skam hos patienter och klienter.

 

I samarbete med Göran Larson inbjuder vi till en workshop för alkohol- och drogterapeuter, behandlingspedagoger, sockerberoendeterapeuter och liknande ”professionella människo-mötare”.

Kursdagarna innehåller teoretiska moment som:

  • vad är skam, vad gör den med oss – och vad kan vi göra med den?
  • att sätta skammen på karta tillsammans med klienten
  • skam som drivkraft i beroende
  • anknytning och affekter
  • mentalisering och medkänsla
  • skamkorset och upplevelsekuben
  • SIKTA (stanna upp, iaktta, känn, tänk, agera), ett förhållningssätt i det dagliga arbetet

Praktiska moment:

  • övningar enskilt och i smågrupp
  • möjlighet till handledning på ärenden du har med dig (vi kommer att hinna ca 1-2/dag)
  • möjlighet till egenarbete i ring tillsammans med Göran

Inför dagarna bör du ha läst Görans bok Skamfilad, samt ytterligare litteratur som presenteras senare. Du kan också ha med dig frågor du vill ha belysta och/eller handledningsärenden du vill ta upp.

Du förväntas vara aktivt deltagande och öppen med dig själv och dina erfarenheter – men givetvis bestämmer du själv var gränsen för din integritet går.

I varje vuxen bor ett barn.

I varje barn bor en saga.

I sagan bor leken,

sanningen, sorgen och sången

– berättelsen om ditt liv.

Väl mött!

Cristina, Jessica och Göran

 

PRAKTISK INFORMATION

När:

18-20 mars 2020.

Vi börjar kl. 09.00 och slutar kl. 18.00 på onsdagen och torsdagen.

Vi börjar kl. 09.00 och slutar senast kl. 16.00 på fredagen.

Räkna med intensiva heldagar.

Har du intresse att gå så skicka in ett formulär nedan.

Var:

Lokal centralt i Stockholm. Meddelas senare och beror på antalet deltagare.

Pris:

5.600 kr inkl. moms. Deltagare ordnar själva mat och logi. Vi kommer att bjuda på kaffe, te och kokosfett till rasterna.

Anmälan:

Anmälan och information: SockerSkolan.se eller info@sockerskolan.se

Göran Larsson

är präst, leg. psykoterapeut, föreläsare och författare. Han är verksam som psykoterapeut vid S:t Lukas Dalarna i Falun och är en flitigt anlitad föreläsare över hela Sverige i ämnen som berör mänsklig växt och mognad. Göran har under många år jobbat med rehabilitering av långtidssjukskrivna med olika diagnoser och fungerar idag som psykosocial handledare, samt etisk rådgivare i olika beroendebehandlingar.

Se vidare www.kopparormen.se