12-stegs Seminariegrupp

Under ett tillfälle á 2 timmar varje månad så har vi ett seminarium via Zoom där vi kommer att diskutera ett utav de 12 stegen.

Det kommer att vara en kortare föreläsning, diskussioner i en mindre grupp och diskussion i stor grupp. Det kan bli olika övningar eller aktiviteter som passar det aktuella steget.

Seminariegruppen är inte en ersättning för traditionellt stegarbete med sponsor i FAA/OA. Seminariet ska ses som en fördjupning alternativt en introduktion till stegen.

lördagen den 18 maj kl. 10:00 - Steg 5 - Att dela med sig
lördagen den 15 juni kl. 10:00 - Steg 6 - Viljan att förändra
lördagen den 13 juli kl. 10:00 - Steg 7 - Att be

Anmälan och Information

Seminariegruppen är till för de som har gått Nystart och vill fördjupa sig i de 12 stegen.

Pris: 200:- per semiarium. Faktureras i efterhand om du deltog i det aktuella seminariet.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Inför varje seminarium, ca en vecka innan, kommer du att få ett mail med information med länk till Zoom och hur du gör för att avanmäla dig från fortsatt deltagande.