Andliga Principer grupp

Under ett tillfälle á 2 timmar varje månad så har vi ett seminarium via Zoom där vi kommer att diskutera ett utav princip-paren.

Det kommer att vara en kortare föreläsning, diskussioner i en mindre grupp och diskussion i stor grupp. Det kan bli olika övningar eller aktiviteter som passar de aktuella principerna.

Vi kommer att följa den svenska översättningen utav Craig Nakkens bok “Att hitta din Moraliska Kompass”.

Hitta din Moraliska Kompass av Craig Nakken

Tider och Principer

söndagen den 8 september kl. 10:00 - Avsky och Empati
söndagen den 6 oktober kl. 09:00 - Skepticism och Tillit
söndagen den 3 november kl. 10:00 - Otrohet och Åtagande
söndagen den 15 december kl. 10:00 - Ovärdighet och Värdighet

Anmälan och Information

Seminariegruppen är öppen för alla som vill fördjupa sig i de Andliga principerna.

Pris: 200:- per semiarium. Faktureras i efterhand om du deltog i det aktuella seminariet.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Inför varje seminarium, ca en vecka innan, kommer du att få ett mail med information med länk till Zoom och hur du gör för att avanmäla dig från fortsatt deltagande.