Andliga Principer grupp

Under ett tillfälle á 2 timmar varje månad så har vi ett seminarium via Zoom där vi kommer att diskutera ett utav princip-paren.

Det kommer att vara en kortare föreläsning, diskussioner i en mindre grupp och diskussion i stor grupp. Det kan bli olika övningar eller aktiviteter som passar de aktuella principerna.

Vi kommer att följa den svenska översättningen utav Craig Nakkens bok ”Att hitta din Moraliska Kompass”.

Hitta din Moraliska Kompass av Craig Nakken

Tider och Principer

söndagen den 16 december kl. 09:00 - Apati och Omsorg
söndagen den 20 januari kl. 09:00 - Skam och Skuld
söndagen den 24 februari kl. 09:00 - Feghet och Mod
söndagen den 17 mars kl. 09:00 - Okontrollerad rädsla och Tro
söndagen den 14 april kl. 09:00 - Utvaldhet och Osjälviskhet
söndagen den 12 maj kl. 09:00 - Bedräglighet och Integritet
söndagen den 2 juni kl. 09:00 - Ovänlighet och Nåd
söndagen den 21 juli kl. 09:00 - Otålighet och Tålamod

Anmälan och Information

Seminariegruppen är till för de som har gått Nystart och vill fördjupa sig i de Andliga principerna.

Pris: 200:- per semiarium. Faktureras i efterhand om du deltog i det aktuella seminariet.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Inför varje seminarium, ca en vecka innan, kommer du att få ett mail med information med länk till Zoom och hur du gör för att avanmäla dig från fortsatt deltagande.