Skam Fördjupning

Generad, förvirrad, bortgjord, oskyddad och utsatt. Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla. Skammen – detta dolda själsgift – tär i sin starkare form på livsglädjen och självkänslan och bidrar till stress, nedstämdhet och känslor av otillräcklighet. De flesta av oss har inte ord och bilder för det diffusa obehag den ger upphov till, ändå påverkar skammen dagligen våra liv och färgar av sig på våra känslor och relationer.

I denna fortsättnings och fördjupnings kurs som är till för alla som har gått någon tidigare Skamkurs, arbetar vi vidare med skammen som den ser ut för var och en för deltagarna. Det kommer att bli mycket arbete i ringen och kunskap utifrån det som deltagarna delar och har behov utav.

GöranLarsson

Göran Larsson är präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare. Han har under många år jobbat med rehabiliteringsgrupper bland långtidssjukskrivna och fungerat som etisk rådgivare och andlig vägledare i olika beroendebehandlingar. Göran har skrivit boken Skamfilad (Cordia förlag) och sedan femton år verksam som psykoterapeut vid S:t Lukas Dalarna, Falun.

Några tankar inför dagarna:

Du kan förbereda dig genom att läsa boken Rötter och Vingar och fundera på hur skam har påverkat dig och vad den fått för konsekvenser i ditt liv, dina relationer och eventuella beroenden. Vad vill du ta upp kring din skam? Vad har du behov att släppa för att kunna leva helare och friskare?

Vår förhoppning är att du kommer att återvända hem med ökad självförståelse och förnyad livslust – men du skall vara införstådd med att dagarna kan komma att väcka en del gömda känslor och smärtsamma minnen till liv.

Vi jobbar större delen av tiden i grupp och du förutsätts vilja dela med dig av livserfarenheter, känslor och tankar tillsammans med andra – men naturligtvis väljer du själv var gränserna för din integritet går.

Kurslokal:

Kursen hålls i DBKs lokaler på Borgmästargatan 12 på Södermalm i Stockholm. Vi har tillgång till ett litet kök där vi kan förvara matlådor och värma mat i mikrovågsugn. Det finns gott om lunchställen runt om samt mataffär. Vi bjuder på kaffe, te och kokosfett.

Pris: Prishöjning från 20190701 till 3900 kr. Anmälan efter 20190701 kommer att få det nya priset 3900 kr. Anmälningar innan 190701 betalar det gamla priset 3500 kr.

Vid anmälan får du en faktura på anmälningsavgiften 1.000:- för att garantera plats på kursen. Resterande belopp faktureras i samband med kursen.

  • Fredagen den 8 november 2019 kl. 16:00

  • Fredagen den 29 november 2019 kl. 16:00

För mer frågor och anmälan, fyll i formuläret och skicka till oss.