Skamkurs

SJÄLENS LÄNGTAN – om skuld, skam och beroende

Generad, förvirrad, bortgjord, oskyddad och utsatt. Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla. Skammen – detta dolda själsgift – tär i sin starkare form på livsglädjen och självkänslan och bidrar till stress, nedstämdhet och känslor av otillräcklighet. De flesta av oss har inte ord och bilder för det diffusa obehag den ger upphov till, ändå påverkar skammen dagligen våra liv och färgar av sig på våra känslor och relationer.

I denna fristående kurs, som också kan vara en del av din behandling, arbetar vi tillsammans med Göran Larsson för att hitta hur skammen har tagit makten över våra liv och hur vi kan hitta vägar ur gamla låsningar och ineffektiva levnadsmönster och ta klivet ut ur skamvrån. Detta så att vi kan ta klivet in i stolthet, kreativitet och dådkraft!

GöranLarsson

Göran Larsson är präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare. Han har under många år jobbat med rehabiliteringsgrupper bland långtidssjukskrivna och fungerat som etisk rådgivare och andlig vägledare i olika beroendebehandlingar. Göran har skrivit boken Skamfilad (Cordia förlag) och sedan femton år verksam som psykoterapeut vid S:t Lukas Dalarna, Falun.

Några tankar inför dagarna:

Du kan förbereda dig genom att läsa boken Skamfilad och fundera på hur skam har påverkat dig och vad den fått för konsekvenser i ditt liv, dina relationer och eventuella beroenden .

Vår förhoppning är att du kommer att återvända hem med ökad självförståelse och förnyad livslust – men du skall vara införstådd med att dagarna kan komma att väcka en del gömda känslor och smärtsamma minnen till liv.

Vi jobbar större delen av tiden i grupp och du förutsätts vilja dela med dig av livserfarenheter, känslor och tankar tillsammans med andra – men naturligtvis väljer du själv var gränserna för din integritet går.

Kurslokal:

Kursen hålls i DBKs lokaler på Borgmästargatan 12 på Södermalm i Stockholm. Vi har tillgång till ett litet kök där vi kan förvara matlådor och värma mat i mikrovågsugn. Det finns gott om lunchställen runt om samt mataffär. Vi bjuder på kaffe, te och kokosfett.

Pris: 3900 kr

Vid anmälan får du en faktura på anmälningsavgiften 1.000:- för att garantera plats på kursen. Resterande belopp  faktureras i samband med kursen.

Kursen börjar kl. 16.00 på fredagen och slutar senast 16.00 på söndagen.

Våra inplanerade Skamkurser

  • Fredagen den 20 september 2019 kl. 16:00

För mer frågor och anmälan, fyll i formuläret och skicka till oss.