Eftervård

Behandlingar

Eftervård

SockerSkolans Eftervård är den naturliga fortsättningen efter Nystart.

Nystart ger dig kunskap, verktyg och gemenskap för att bli socker- och glutenfri. Efter Nystarten kommer det stora arbetet med att förbli sockerfri och att integrera tillfrisknandet i din vardag. Eftervårdens främsta mål är att fördjupa all kunskap från Nystart samt tillföra ny kunskap. Eftervården är en fördjupad Nystart och ska inte förväxlas med Grupp Coaching.

Sockerberoendet påverkar oss fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Läkningen behöver ske på alla dessa plan under en längre period. Tillfrisknandet börjar med maten. När man har hittat sin matplan så är det de övriga delarna i livet som ska läkas. Som tillfrisknande sockerberoende behöver man ofta stöd i alla dessa delar under en lång tid och eftervården kan vara ett sätt att få det stödet.

Upplägg

Vi har flera eftervårdsgrupper i veckan. Varje tillfälle är 1.5 timme långt. Grupperna träffas via Zoom. Du väljer vilken grupp du deltar i. Det är löpande intag i grupperna, vilket innebär att det finns de som har gått en längre tid i eftervården samtidigt som det kommer att komma in nya i gruppen under din tid i eftervården. Under tillfället kommer du att få dela med andra deltagare om förra veckans uppgifter och ta del av en ny lektion. Mellan varje tillfälle kommer du att få arbeta vidare med ditt tillfrisknande på många olika sätt och uppgifterna som tillhör tillfälligt är en del av det arbetet.

Lektionerna bygger vidare på all kunskap från Nystart. Det går bra att börja närsomhelst under året. Varje vecka tar vi upp ett nytt ämne. Ibland kan det vara som så att vi tittar på ett ämne från flera vinklar under några veckor i rad.

Du deltar i Eftervården så länge som du och din terapeut anser är stödjande och till hjälp för dig.

Praktiskt

Eftervårdens grupper:

  • Måndagar med Louise, kl. 18:30 – 20:00
  • Torsdagar med Jennifer, kl. 19:30 – 21:00
  • Fredagar med Jessica, kl. 12:00 – 13:30

Pris: 1.200:- per månad. Faktureras månadsvis i förskott.

Anmälan och Information

För mer frågor eller anmälan, fyll i formuläret nedan och skicka till oss.