SUGAR – en kartläggning

Behandlingar

SUGAR – en kartläggning

SUGAR står för Sugar Use General Assessment Recording och är ett instrument för bedömning och kartläggning av patologiskt ätmönster av socker/mjöl enligt ICD-10 kriterier för alkohol och drogberoende (International Classification of Diseases and Related Health Problems).

Genom Sammanställning en av SUGAR- intervjun får du en klar bild av de negativa konsekvenser orsakade av kontrollförlust över vissa födoämnen som socker/mjöl och kan ge. Du får även rekommendationer för lämpliga åtgärder baserade på ovanstående diagnoskriterier, din egen berättelse samt annan relevant information.

En SUGAR går till som så att du får formulär att besvara innan den tidsbestämda intervjun. Dessa formulär ger mig en beskrivning av dig som person som förbereder för den 1.5 timme långa SUGAR-intervjun som består av ett 70-tal frågor som du enkelt besvarar. Efter intervjun sammanställs resultatet och vi bestämmer en ny tid för att gå igenom det tillsammans i ett återkopplings samtal.

Sammantaget är det några timmar du lägger ned på:

  • Förberedande frågor
  • SUGAR intervju
  • Återkopplings samtal

Återkopplingen håller vi ca en vecka efter SUGAR intervjun. Du får då svar på om det är ett skadligt bruk eller om det indikerar ett patologiskt bruk av socker/mjöl. Du får även rekommendationer på lämpliga åtgärder anpassade till dig och där du befinner dig i din process.

Praktiskt

Pris: 2.500:- inkl moms för privatperson och exklusive moms för företag. SUGAR ingår i Nystart

Vi har valt att arbeta med applikationen Zoom där du som klient kan ringa in via din dator, en app eller telefon. Använder du din dator eller app så kan du se det som vi delar på vår skärm och också rådgivaren. Vi har även möjlighet att träffas på riktigt i Stockholm  och då till en extra kostnad av 150:-/timmen för lokalhyra.

Boka en tid nu

Du bokar en tid genom att fylla i formuläret nedan.