Skamkurs

Kurser

Skamkurs

SKAMFILAD

om att möta svåra känslor hos sig själv och andra 

Generad, förvirrad, bortgjord, utsatt, förtvivlad. Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla. Ingen annan känsla äter likt skammen på våra själar. Och ingen annan känsla driver cravings, medberoende och beroende på det sätt som skammen gör. Skam är också det dolda, underliggande problemet i olika former av psykisk ohälsa som fobier, OCD, ADHD/ADD, depression och utmattningssyndrom.

Under de här dagarna får du lära dig vad skam är, hur den känns i kroppen och själen – och hur den påverkar våra liv och relationer. Man skulle kunna säga att du får svar på tre frågor. Vad är skam? Vad gör skammen med oss? Vad kan vi göra åt skammen?

Kursdagarna är uppbyggda kring föreläsningspass, delningar i stor och liten grupp, övningar två och två, samt enkla meditationsstunder. Det finns också möjlighet att bearbeta egen problematik tillsammans med Göran med gruppen som vittne.

Göran Larsson, berättar lättfattligt om skammens många ansikten och hur den påverkar våra liv och relationer. Med humor, värme och många vardagliga exempel lotsar han oss mot ett respektfullt och medkännande bemötande både av oss själva och andra. Kursdagarna handlar i grunden om liv och längtan, hopp och vägar till ett helare Jag.

 Göran Larsson är präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare, verksam vid Sankt Lukas Dalarna i Falun. Han har under många år jobbat med dialog- och reflektionsgrupper i församlingar och bland långtidssjukskrivna och fungerat som etisk rådgivare i olika beroendebehandlingar. Göran Larsson är flitigt anlitad som handledare och föreläsare över hela Sverige. Kursdagarna bygger på Görans uppmärksammade bok Skamfilad (Cordia/Verbum förlag).

Några tankar inför dagarna:

Du kan förbereda dig genom att läsa boken Skamfilad och fundera på hur skam har påverkat dig och vad den fått för konsekvenser i ditt liv, dina relationer och eventuella beroenden .

Vår förhoppning är att du kommer att återvända hem med ökad självförståelse och förnyad livslust – men du skall vara införstådd med att dagarna kan komma att väcka en del gömda känslor och smärtsamma minnen till liv.

Vi jobbar större delen av tiden i grupp och du förutsätts vilja dela med dig av livserfarenheter, känslor och tankar tillsammans med andra – men naturligtvis väljer du själv var gränserna för din integritet går.

Kurslokal:

Kursen hålls lokaler på Södermalm Stockholm DBK, Borgmästargatan 12. Vi har tillgång till ett litet kök där vi kan förvara matlådor och värma mat i mikrovågsugn. Vi bjuder på kaffe, te och kokosfett.

Om vi fortfarande har en pågående pandemi så kommer kursen förläggas om till webben via zoom, samma dagar och samma starttider och sluttiderna kan komma att förändras. Priset kommer då att vara 3.400:-. 

Vi kommer att bli varse närmare kursstart.

Pris: 3.900:-

Via zoom 3400:-

Vid anmälan får du en faktura på anmälningsavgiften 1.000:- för att garantera plats på kursen. Resterande belopp  faktureras i samband med kursen.

Kursen börjar kl. 16.00 på fredagen och slutar senast 21.00. Lördagen börjar vi kl 09:00 och slutar kl 18:00,  på söndagen börjar vi kl 09:00 och slutar senast kl 16:00. Vi ser att alla är kvar till kl 16:00 på söndagen för att knyta ihop utbildningen på ett mjukt och respektfullt sätt i gruppen.

Våra inplanerade Skamkurser

  • Fredagen den 23 september 2022 kl. 16:00
    Denna kurs planeras att genomföras på plats i Stockholm i DBK´s lokaler på Södermalm. OBS! Ny lokal, Farsta Gård, Farstaängsvägen 22.

För mer frågor och anmälan, fyll i formuläret och skicka till oss.