SockerSkvaller

  • En massa osockrade år! Den 12 oktober är det en stor tillställning i Stockholm för att fira uppmärksamma Bittens idoga arbete med sockerberoende och att sätta diagnosen på världskartan. Vi kommer givetvis att vara med att fira Bittens 25 osockrade år samtidigt som vi ställer ut och berättar om vår verksamhet som funnits i snart 5 år. Hoppas att ...
  • Lättja – Uthållighet Lättja är inte oförmåga. Det är att ha förmågan men inte kunna leva upp till den eller vägra att använda den förmågan att göra det som är rätt. Det är att undvika livets utmaningar, att inte göra det som behöver göras, att dra sig undan från vuxet ansvar, en ovillighet att tillämpa den disciplin och ...
  • Snikenhet – Medmänsklighet När vi är rädda vill vår reptilhjärna skydda oss genom att skaffa mer föremål, makt, pengar, eller njutningsupplevelser. Men eftersom rädsla egentligen aldrig skyddar oss slutar det med att vi blir snikna, otillfredsställda och precis lika rädda som förut. “Snikenhet är att svara på vår andliga kallelse inom oss genom att gå till fel adress” Medmänsklighet är inte ett ...
  • Sommaren är knepig för oss sockerberoende som bjuder på extra frestelser när vi ska socialisera med släkt och vänner. Normen är att det ska ingå alkohol och det kan vara svårt att stå fast i beslutet att vårda sin hjärna. Vår hjärna som gärna kommer med tvivlande tankar om att ett glas kan väl inte ...
  • Det var då.. Det var då jag gjorde så, idag gör jag annorlunda. När vi ska lära oss något nytt, gå vidare i en förändringsprocess så behöver vi gå nya vägar. Det gamla invanda mönstret att tänka, känna och reagera på är ofta automatiserat och det behövs flera träningspass innan vi kan det nya vi vill kunna. Att ...
  • Ovärdighet – Värdighet  Värdighet är att handla efter våra högsta värderingar. Vi tillämpar vanära när vi går mot våra värderingar och övertygelser, vare sig de är uttalade eller outtalade. Vi handlar också ovärdigt när vi överträder vår yrkeskod, struntar i ett avtal vi gjort med andra, eller struntar i att ta ett ansvar som vi accepterat. Värdighet är att konsekvent ...
  • Otrohet – Åtagande Otrohet handlar inte bara om att bedra din make, din maka eller partner. Det handlar om att göra våld på våra värderingar eller att vända sig bort från positiva Andliga Principer. Vi gör oss skyldiga till andlig otrohet varje gång vi går emtot dessa Principer för att undvika ansvar, konsekvenser eller smärta eller att fullfölja ...
  • Skepticism – Tillit Den negativa principen Skepticism är en järngrind som används för att utestänga ny information, nya perspektiv och den utmaning om tillväxt som krävs av andligheten. Det är en förutfattad mening att något inte kan vara sant, giltigt eller värdefullt.Det ersätter undersökning med avfärdande, utforskning med passivitet och sårbarhet med försvarsattityd. Tillit grundar sig inte på idéer utan ...
  • Avsky – Empati  Avsky är mer än att det bara saknas respekt, det är förakt för andras ofullkomligheter (eller i extrema fall, för andras faktiska existens) Framförallt avfärdar avskyn andra som oviktiga. Avsky förhärdar vårt hjärta och förstenar våra tanker. Empati får oss att samspela med andras villkor och känslor. När vi visar empati sätter vi våra egna referensramar ...
  • Bär din krona stolt Jag är en sådan som bär min krona stolt! I sjukdom så hade jag inte ens en krona. Jag var ju en sådan som misslyckas, är värdelös, kan inte, tråkig, oattraktiv och allt annat som min inre kritiker, röda hund hade instiftat i mig. I tillfrisknade har jag fått prova tankar som att jag kanske kan ...