Sarah – 38 år

Detta är en fantastisk kurs som hjälper till att se helheten i beroende problematiken och att det är så mycket mer en maten som måste rättas till .