Arbetsmetod

Behandlingar

Arbetsmetod

På SockerSkolan arbetar vi över telefon, online och med individuella möten för att du ska känna dig komfortabel och trygg i ditt möte med oss. Vilket sätt som vi använder i mötet med dig bestäms av om det är en kurs eller ett coachande samtal.

När du skickar kontaktförfrågan till oss via mail svarar vi så fort vi kan. Vi brukar också fråga om du vill boka in ett gratis samtal på ca 30 min då vi kan prata om just dina problem och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vid individuella samtal bestämmer du tillsammans med din rådgivare formen för ert möte. Vi använder gärna Zoom vid personliga möten då det finns möjlighet att se varandra och också dela skärm. Via Zoom har du också möjlighet att ringa in till din konsultation. Om du har bestämt att ha telefonkontakt ringer du till rådgivarens telefon på utsatt tid för mötet. Individuella möten sker i Stockholm efter överenskommelse, oftast på Borgmästargatan 12 på Södermalm. För kostnaden för lokalhyra i samband med konsultation debiterar vi 150:-/timme.

Våra distanskurser genomför vi alltid via Zoom.