Testa dig!

Hjälp mig!

Testa dig!

Har du kryssat i fyra eller fler kryss så finns det en stor möjlighet att du har ett sockerberoende.

U N C O P E
U = Unplanned use – Oplanerat användande
N = Neglect – Försummat annat
C = Cut Down – Vetat minska
O = Objections – Andra klagat
P = Preoccupation – Upptagen i tankar
E = Emotional discomfort – Känslomässig lindring

Ett UNCOPE test ger endast en indikation om hur det kan vara. Det diagnostiska instrumentet SUGAR kan kartlägga om du har ett patologiskt (sjukligt) bruk eller ett skadligt bruk.

Vill du veta mer om sockerberoende kan du lyssna gratis på något utav våra gratis webinar

En Nystart-kurs kan vara det steg du behöver ta för att få den hjälp du behöver för att komma tillrätta med ditt sockerberoende.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information om vad vi kan hjälpa just dig med.