12-stegs Seminariegrupp

Kurser

12-stegs Seminariegrupp

Utforska de 12 stegen tillsammans i ett seminar en gång i månaden.

Under ett tillfälle á 2 timmar varje månad så har vi ett seminarium via Zoom där vi kommer att diskutera ett utav de 12 stegen.

Det kommer att vara en kortare föreläsning, diskussioner i en mindre grupp och diskussion i stor grupp. Det kan bli olika övningar eller aktiviteter som passar det aktuella steget.

Seminariegruppen är inte en ersättning för traditionellt stegarbete med sponsor i FAA/OA. Seminariet ska ses som en fördjupning alternativt en introduktion till stegen.

 • Söndagen den 19 februari kl. 09:00 – Steg 2 – Det finns någon som kan hjälpa mig
 • Söndagen den 19 mars kl. 09:00 – Steg 3 – Jag låter någon hjälpa mig
 • Söndagen den 30 april kl. 09:00 – Steg 4 – Att göra en inventering
 • Söndagen den 28 maj kl. 09:00 – Steg 5 – Att dela med sig
 • Söndagen den 25 juni kl. 09:00 – Steg 6 – Viljan att förändra
 • Söndagen den 23 juli kl. 09:00 – Steg 7 – Att be
 • Söndagen den 27 augusti kl. 09:00 – Steg 8 – Att identifiera dem vi gjort illa
 • Söndagen den 24 september kl. 09:00 – Steg 9 – Att gottgöra
 • Söndagen den 22 oktober kl. 09:00 – Steg 10 – Daglig självrannsakan
 • Söndagen den 26 november kl. 09:00 – Steg 11 – Att växa
 • Lördagen den 16 december kl. 09:00 – Steg 12 – Att föra budskapet vidare

Anmälan och Information

Seminariegruppen är till för alla som vill fördjupa sig i de 12 stegen. En naturlig gång för de som går i SockerSkolan behandling och för de som önskar en fördjupad förståelse kring de 12 stegen som ej gått behandling på SockerSkolan.

Pris: 200:- per semiarium. Faktureras i efterhand om du deltog i det aktuella seminariet.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Inför varje seminarium, ca en vecka innan, kommer du att få ett mail med information med länk till Zoom och hur du gör för att avanmäla dig från fortsatt deltagande.